Welcome to Octapharma Slovakia

Octapharma AG, o.z.z.o.

Zochova 6/8
811 03  Bratislava

Slovakia

T: +421 2 54646701

Hlásenie nežiaducich účinkov/reakcií

V prípade výskytu nežiaduceho účinku/reakcie má pacient vždy požiadať o radu svojho lekára.
V prípade, že chcete nahlásiť nežiaduci účinok/reakciu spoločnosti OCTAPHARMA, prosím, pošlite správu na e-mailovú adresu: neziaduceucinky@octapharma.com

Pacienti a zdravotnícki pracovníci majú hlásiť nežiaduce účinky/reakcie aj na Štátny ústav pre kontrolu liečiv pomocou formulára na stránkach www.sukl.sk

Locations

Octapharma has grown into a truly global company providing life-enhancing therapies to patients in 118 countries.